• હેડ_બેનર_01

સ્પષ્ટતા

સ્પષ્ટતા

ત્રીજો સી સ્પષ્ટતા માટે વપરાય છે.

પ્રયોગશાળાએ બનાવેલ કૃત્રિમ હીરા તેમજ કુદરતી પત્થરોમાં ડાઘ અને સમાવેશ હોઈ શકે છે.ડાઘ પથ્થરના બાહ્ય ભાગ પરના નિશાનનો સંદર્ભ આપે છે.અને સમાવેશ પથ્થરની અંદરના ગુણનો સંદર્ભ આપે છે.

કૃત્રિમ હીરાના ગ્રેડર્સે રત્નની સ્પષ્ટતાને રેટ કરવા માટે આ સમાવેશ અને ખામીઓનું મૂલ્યાંકન કરવું આવશ્યક છે.આ પરિબળોનું મૂલ્યાંકન ઉલ્લેખિત ચલોનાં જથ્થા, કદ અને સ્થિતિ પર આધારિત છે.ગ્રેડર્સ મણિની સ્પષ્ટતાનું મૂલ્યાંકન કરવા અને રેટ કરવા માટે 10x બૃહદદર્શક કાચનો ઉપયોગ કરે છે.

ડાયમંડ ક્લેરિટી સ્કેલને વધુ છ ભાગોમાં વહેંચવામાં આવે છે.

a) દોષરહિત (FL)
FL ઉત્પાદિત હીરા એ રત્ન છે જેમાં સમાવેશ કે ખામી નથી.આ હીરા દુર્લભ પ્રકારના હોય છે અને તેને ઉચ્ચતમ ગુણવત્તાનો ક્લેરિટી ગ્રેડ ગણવામાં આવે છે.

b) આંતરિક રીતે દોષરહિત (IF)
જો પત્થરોમાં દૃશ્યમાન સમાવેશ ન હોય.ડાયમંડ ક્લેરિટી ગ્રેડની ટોચ પર દોષરહિત હીરા સાથે, IF પત્થરો FL પત્થરો પછી બીજા ક્રમે આવે છે.

c) ખૂબ, ખૂબ જ સહેજ સમાવિષ્ટ (VVS1 અને VVS2)
VVS1 અને VVS2 સિન્થેટીક હીરામાં જોવામાં નજીવો સમાવેશ થાય છે.શાનદાર ગુણવત્તાના હીરા તરીકે ગણવામાં આવે છે, મિનિટનો સમાવેશ એટલો નાનો છે કે 10x બૃહદદર્શક કાચની નીચે પણ તેમને શોધવા મુશ્કેલ છે.

ડી) ખૂબ જ સહેજ સમાવિષ્ટ (VS1 અને VS2)
VS1 અને VS2 માં નાના સમાવેશ છે જે ફક્ત ગ્રેડરના વધારાના પ્રયત્નોથી જ દેખાય છે.તેઓ દોષરહિત ન હોવા છતાં પણ તેમને ઉત્તમ ગુણવત્તાના પત્થરો ગણવામાં આવે છે.

e) સહેજ સમાવિષ્ટ (SL1 અને SL2)
SL1 અને SL2 હીરામાં નાના દૃશ્યમાન સમાવેશ હોય છે.સમાવિષ્ટો ફક્ત બૃહદદર્શક લેન્સથી જ દૃશ્યમાન છે અને નરી આંખે જોઈ શકાશે પણ નહીં.

f) સમાવાયેલ (I1,I2 અને I3)
I1, I2 અને I3 માં એવા સમાવેશ છે જે નરી આંખે જોઈ શકાય છે અને હીરાની પારદર્શિતા અને તેજને અસર કરી શકે છે.

શિક્ષણ (3)