• હેડ_બેનર_01

સીવીડી રફ ડાયમંડ

સીવીડી રફ ડાયમંડ

  • 1 કેરેટ 2 કેરેટ 3 કેરેટ 4 કેરેટ અનકટ કાચા સીવીડી રફ ડાયમંડ ઉત્પાદકો

    1 કેરેટ 2 કેરેટ 3 કેરેટ 4 કેરેટ અનકટ કાચા સીવીડી રફ ડાયમંડ ઉત્પાદકો

    લેબ ડાયમંડ (સંસ્કારી હીરા તરીકે પણ ઓળખાય છે, ખેતી કરેલ હીરા, પ્રયોગશાળામાં ઉગાડવામાં આવેલ હીરા, પ્રયોગશાળા દ્વારા બનાવેલ હીરા) એ કુદરતી હીરાની વિરુદ્ધ કૃત્રિમ પ્રક્રિયામાં ઉત્પાદિત હીરા છે, જે ભૂસ્તરશાસ્ત્રીય પ્રક્રિયાઓ દ્વારા બનાવવામાં આવે છે.

    બે સામાન્ય ઉત્પાદન પદ્ધતિઓ (અનુક્રમે ઉચ્ચ-દબાણ ઉચ્ચ-તાપમાન અને રાસાયણિક વરાળ ડિપોઝિશન ક્રિસ્ટલ નિર્માણ પદ્ધતિઓનો સંદર્ભ આપતા) પછી લેબ ડાયમંડને HPHT ડાયમંડ અથવા CVD હીરા તરીકે વ્યાપકપણે ઓળખવામાં આવે છે.