• હેડ_બેનર_01

HPHT રફ ડાયમંડ

HPHT રફ ડાયમંડ

  • અનકટ FGH VS VVS1 hpht રફ ડાયમંડ ઉત્પાદક

    અનકટ FGH VS VVS1 hpht રફ ડાયમંડ ઉત્પાદક

    HPHT પ્રયોગશાળામાં ઉગાડવામાં આવેલા હીરાની ખેતી ઉચ્ચ-તાપમાન અને ઉચ્ચ-દબાણ તકનીક દ્વારા કરવામાં આવે છે જે કુદરતી હીરાના વિકાસના વાતાવરણ અને મિકેનિઝમને સંપૂર્ણપણે અનુકરણ કરે છે.HPHT હીરા કુદરતી હીરા જેવા જ ભૌતિક અને રાસાયણિક ગુણધર્મો ધરાવે છે, અને વધુ કાયમી અને તેજસ્વી અગ્નિ. પ્રયોગશાળામાં ઉગાડવામાં આવેલા હીરાની પર્યાવરણીય અસર ખાણકામ કરેલા કુદરતી હીરાના માત્ર 1/7મા ભાગની છે, જે તેને ટેકનોલોજી અને સૌંદર્ય શાસ્ત્રનો સંપૂર્ણ સંયોજન બનાવે છે. પર્યાવરણવાદીઓ અને કલા પ્રેમીઓ માટે એકસરખું!